Loading...
Dzieci i rodzicie2019-11-25T11:48:17+00:00

Fundacja RECOVER działa dla dzieci z wadami postawy, wadami rozwojowymi i wadami serca oraz dla ich rodziców

Naszym celem jest m.in.:

– zorganizowanie multispecjalistycznego zespołu złożonego m.in. z lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych, który będzie służył radą i pomocą na trudnej drodze leczenia m.in. ortopedycznego czy kardiochirurgicznego

– edukacja poprzez organizację warsztatów, wykładów i spotkań

– stworzenie rzetelnej bazy informacji na temat m.in. zasad opieki nad dzieckiem z wadą postawy i/lub z wadą serca, zasad bezpiecznego podejmowania aktywności fizycznej, możliwości prowadzenia fizjoterapii, problemów psychologicznych zarówno dzieci jak i rodziców etc.

Chcemy, aby trudna droga leczenia chociaż w małej części została wysłana płatkami róż, żeby świat nie stawiał ograniczeń, a codzienne wątpliwości zamieniły się w świadome decyzje. 

NAPISZ DO NAS