Loading...
Dzieci i rodzicie2018-09-05T19:37:43+00:00

Fundacja RECOVER powstała dla dzieci z wadami serca i ich rodziców

Naszym celem jest m.in.:

– zorganizowanie multispecjalistycznego zespołu złożonego m.in. z lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych, który będzie służył radą i pomocą na trudnej drodze leczenia kardiochirurgicznego

– organizacja warsztatów, wyjazdów i spotkań

– stworzenie rzetelnej bazy informacji na temat m.in. zasad opieki nad dzieckiem z wadą serca, bezpiecznego podejmowania aktywności fizycznej, możliwości prowadzenia fizjoterapii, problemów psychologicznych zarówno dzieci jak i rodziców etc.

Chcemy, aby trudna droga leczenia kardiochirurgicznego chociaż w małej części została wysłana płatkami róż, żeby świat nie stawiał ograniczeń, a codzienne wątpliwości zamieniły się w świadome decyzje. 

NAPISZ DO NAS